Przetarg 2023 8 grudnia 2022r. Informacja o wyborze oferty w przetargu na dożywianie na rok 2023.
Przetarg 2023 8 grudnia 2022r. Informacja o ocenie złożonych ofert w przetargu na dożywianie na rok 2023.
Dodatek elektryczny 2022 5 grudnia 2022r. WAŻNE
WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY

przyjmowane są w siedzibie MGOPS w Gryfowie Śląskim, Ubocze 300
w poniższych dniach:
Poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godzinach od 800 do 1500

Z poważaniem:
Krystyna Bołtrukanis
Dyrektor
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
Przetarg 2023 29 listopada 2022r. Informacja o złożonych ofertach w przetargu na dożywianie na rok 2023.
Przetarg 2023 21 listopada 2022r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim ogłasza przetarg na dożywianie na rok 2023.
Dodatek węglowy 2022 14 listopada 2022r. WAŻNE
Komunikat dotyczący uprawnień do dodatku węglowego.


W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym osoby które:
1) otrzymały decyzje odmowne,
2) otrzymały informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu przyznania dodatku węglowego osobie, która jako pierwsza złożyła wniosek na dany adres zamieszkania,
w celu ponownego ustalenia prawa do otrzymania dodatku węglowego konieczne jest złożenie KOLEJNEGO wniosku w terminie do 30-11-2022r.
Po złożeniu wniosku zostanie przeprowadzony w miejscu zamieszkania wywiad weryfikujący prawo do otrzymania dodatku węglowego.
Zgodnie z art. 2 ust. 9. wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Zgodnie z art. 2 ust 10 wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Punkt przyjmowania wniosków o dodatek węglowy znajduje się w Klubie Seniora w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej).

Punkt będzie czynny w poniższych terminach:

• dnia 15-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 17-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 22-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 24-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 28-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 29-11-2022 w godzinach 930 – 1400
• dnia 30-11-2022 w godzinach 930 – 1400

Z poważaniem:
Krystyna Bołtrukanis
Dyrektor
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim
Dodatek węglowy 2022 17 sierpnia 2022r. DODATEK WĘGLOWY !!!
Od dnia 18 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Klubie Seniora ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej).
Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim:
w każdy roboczy poniedziałek, wtorek, czwartek i piatek w godzinach 8.00 – 13.00 oraz środę w godzinach 11.00 – 13.00.

WAŻNE !!!
Informacje wpisane we wniosku o dodatek węglowy muszą być zgodne (identyczne) ze złożoną wcześniej deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na zgodność danych dotyczących głównego źródła ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa.
Jakakolwiek niezgodność danych będzie skutkowała wydaniem decyzji odmownych.

Z poważaniem:
Olgierd Poniźnik
Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
Środa nieczynne 21 stycznia 2022r. Informuję, że od dnia 26 stycznia 2022 r. – w każdą środę Miejsko - Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim nie będzie przyjmował interesantów.
W tym dniu wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie.
Za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Dyrektor MGOPS:
Krystyna Bołtrukanis
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. 29 marca 2021r. Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wersja zgodna ze wzorem.
Wersja w formie dostępnej.
Gryfów Otwarty na Osoby niesamodzielne. 27 listopada 2020r. Pragniemy poinformować, iż Gmina Gryfów Śląski przystąpiła do projektu pod nazwą „Gryfów Śląski otwarty na osoby niesamodzielne”.
Informacje o programie w załączonym pliku oraz w zakładce PROJEKT
VAT 9 stycznia 2017r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Gmina Gryfów Śląski wprowadza wspólne rozliczenie podatku VAT.

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2022 roku
Autor strony © Mentos.Wszelkie prawa zastrzeżone